Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 359/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-06

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 722/14 ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nie...

I SA/Wa 374/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2205/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie wyroku