Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SAB/Wr 25/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-06

Skarga A. D. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 2653/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SA/Wa 852/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1191/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

I SA/Wa 853/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty