Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SPP/Bk 86/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-06-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

II SO/Wa 10/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-08

Wniosek W. L o wymierzenie Komendantowi Służby Ochrony Państwa grzywny za nieprzekazanie w terminie pełnych akt administracyjnych sprawy II SAB/Wa 523/18

II SA/Wa 21/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 354/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SAB/Wa 357/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-10

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych

II SA/Wa 636/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 457/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-18

Sprawa ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wa 1051/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wa 555/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ponaglenia

II SO/Wa 28/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-23

Sprawa ze skargi W. L. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 10/19 z wniosku W. L. o wymierzenie Komendantowi Służby Ochrony Państwa grzywny za nieprzekazanie pełnych akt administracyjnych sprawy II SAB/Wa 523/18
1   Następne >   2