Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 2275/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SA/Wa 2030/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia zachowania prawa do lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 139/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści zobowiązuje Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku skarżącego Z. Z. w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi.

II SA/Wa 849/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta [...] Policji o przydział kwatery tymczasowej

II SA/Wa 830/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SA/Wa 839/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SA/Wa 1588/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia osobnej kwatery stałej

II SA/Wa 1429/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wygaśnięciu prawa do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1512/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich oraz zapłaty odszkodowania:

II SAB/Wa 158/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku
1   Następne >   +2   +5   8