Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Inne X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 1270/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Wa 1255/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia zachowania prawa do lokalu mieszkalnego