Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 36/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie z wniosku Z.B. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu

I OZ 1227/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OZ 1292/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/16 odrzucającego zażalenia Z. B.: - na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/1...

I OPP 120/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2305/12 ze skargi Stowarzyszenia [...] na wystąpienie pokontrolne Ministra Pracy i Polityki Społecznej , znak [...]