Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 144/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. T. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku umożliwienia spotkania ze stroną skarżącą