Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I SAB/Wa 37/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wpisaniu do rejestru kościołów

I SAB/Wa 174/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

II OSK 1963/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 289/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku , o udostepnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 331/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SAB/Wa 208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. J.

II SAB/Wa 208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

II SAB/Wa 718/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-19

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczeń o żądanej treści

I OZ 605/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści
1   Następne >   2