Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Kr 154/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w załatwieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II GSK 2229/17 - Wyrok NSA z 2019-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania specjalizacji techniczno

II SA/Kr 1332/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-02

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] , znak [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II OZ 813/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lute...

II OSK 2529/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II OSK 2130/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2530/17 - Wyrok NSA z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania

II SAB/Kr 75/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Wa 357/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego