Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OZ 1262/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-02

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SO/Go 2/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-04

Wniosek W.W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem Wojewódzkim Policji.

II SAB/Go 13/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu

III SA/Gl 94/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 1291/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej

II SA/Wa 1979/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-11

Sprawa ze skargi J. R. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

III SA/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego

I OSK 1622/17 - Wyrok NSA z 2019-04-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi G. N. na orzeczenie [...] nr [...] w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

II SA/Wa 1687/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do wypłaty 100% uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim

II SA/Wa 2016/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej
1   Następne >   2