Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I GZ 470/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w części i orzeczenia o prawidłowym okresie naliczania odsetek od kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

I SAB/Wa 361/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi B. C. i E. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 1938/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 918/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania

V SA/Wa 1258/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu