Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

I OW 26/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.O. o przyznanie zasiłku celowego i okresowego

I OSK 2741/17 - Wyrok NSA z 2019-08-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi T. G. na czynność Prezydenta Miasta K. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów dojazdu dziecka do szkoły

I OSK 2740/17 - Wyrok NSA z 2019-08-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi U. K. na czynność Prezydenta Miasta K. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów dojazdu dziecka do szkoły

I SA/Bd 351/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-13

Sprawa ze skargi P. W. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Bd 352/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-13

Sprawa ze skargi P. W. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Kr 570/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-09

Sprawa ze skargi P. P., E. P. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobu Gminy

I SAB/Wa 258/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 262/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi M.F., M.F., J.D., A.F., E.T. i A.F. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 617/16

III SA/Gl 492/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-13

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie odmowy dowozu dziecka do szkoły

III SA/Gl 432/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Katowice w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia