Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Go 138/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

II SA/Go 139/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa położonego w Gminie

III SA/Kr 1/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

II SA/Go 136/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

III SA/Łd 82/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieruszowie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów

II SA/Go 137/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa położonego w Gminie stwierdza nieważność § 9 ust. 1 i § 10 ust. 2 w zakresie użytego w nich zwrotu 'w szczególności' oraz § 9 ust. 1 tiret 2, § 10 ust. 2 pkt 11, § 11ust. 1, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25 i § 40 ust. 3 w zakresie zwrotu ' a w sprawach finansowych Skarbnik Gminy' zaskarżonej uchwały.

II OSK 1060/18 - Wyrok NSA z 2019-04-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Sandomierza w przedmiocie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż

IV SA/Wa 2194/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie pozbawienia tytułu honorowego obywatela miasta

II SA/Go 171/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu Osiedla I. stwierdza nieważność § 11 ust. 1 i § 13 ust. 2 w zakresie użytego w nich zwrotu ' w szczególności' oraz § 15 ust. 2 i § 19 zaskarżonej uchwały, II. umarza postępowanie w zakresie stwierdzenia nieważności § 11 ust. 3 zaskarżonej uchwały.

III SA/Gl 1303/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta