Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 627/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy S.

I OZ 1300/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 656/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-03

Sprawa ze skargi A. S. w przedmiocie niewykonania przez [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 467/15

I SA/Wa 793/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 361/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi B. C. i E. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Wr 420/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości gruntowej oraz ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia

I SAB/Wa 367/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Go 841/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

I SAB/Wa 391/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 2009/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Skarga E. C. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 776/15
1   Następne >   3