Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3288/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-21

Sprawa ze skargi A. G. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1942/09

VI SA/Wa 458/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie kary dyscyplinarnej