Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2310/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, ,

I SAB/Wa 663/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 664/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 3003/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 793/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wa 2961/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 330/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju ; nr [...] w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

I OSK 1322/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1555/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.G. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I SA/Wa 3449/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania przed organem I instancji
1   Następne >   +2   4