Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1824/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 1824/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 2987/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej postanowił: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

II GSK 4614/16 - Wyrok NSA z 2017-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 2774/16 - Wyrok NSA z 2017-04-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia grzywny na rzeczoznawcę majątkowego

I SA/Wa 2186/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności gruntu

I OSK 2181/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 2086/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej na rzeczoznawcę majątkowego

II GSK 2777/16 - Wyrok NSA z 2017-04-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia grzywny na rzeczoznawcę majątkowego

II GSK 2670/16 - Wyrok NSA z 2017-04-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia grzywny na rzeczoznawcę majątkowego
1   Następne >   2