Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 474/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SA/Wa 1709/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wesołowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 7 listopad 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwów M. K. i Polskich [...] S.A. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 607/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SO/Wa 69/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-17

Wniosek P. B. o ukaranie grzywną Ministra Infrastruktury i Budownictwa w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SA/Wa 1360/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji sprostować z urzędu błąd pisarski w sentencji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1360/16 w ten sposób, że zamiast słowa 'W.' wpisać 'W.'.

I SAB/Wa 47/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 46/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1252/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 1722/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 192/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

Sprawa ze skargi T. D., R. B., D. B., T. R. i E. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
1   Następne >   2