Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 39/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

skargę kasacyjną Ministra Skarbu Państwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 1845/15 - Wyrok NSA z 2017-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2075/15 - Wyrok NSA z 2017-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 1616/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sprawy ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1050/16 - Wyrok NSA z 2017-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji

I OSK 2121/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie realizacji prawa do rekompensaty

I OSK 2228/15 - Wyrok NSA z 2017-06-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I OZ 826/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1741/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-11

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] września, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 1540/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   4