Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SO/Wa 13/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-23

Wniosek M. K. o ukaranie grzywną Prezydenta W.

I SA/Wa 851/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie ukarania grzywną za niewykonanie wyroku NSA z dn. 0

I SA/Wa 1469/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta O. w przedmiocie nabycia lokalu mieszkalnego

I SAB/Wa 11/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości [...]

I SAB/Wa 165/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa własności czasowej do nieruchomości warszawskiej

II SA/Bd 652/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-09-24

Sprawa ze skargi Z. P. na pismo Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy sprzedaży nieruchomości

I SAB/Wa 163/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-21

Sprawa ze skargi E. M. - B. na Prezydenta Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa własności czasowej do nieruchomości [...]

I SO/Wa 2/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-05

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej