Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 1690/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1163/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

Sprawa ze skargi P. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 170/15

I SA/Wa 1019/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

Sprawa ze skargi J. J., M. J., A. J. i S. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 199/14

I SA/Wa 1567/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

Sprawa ze skargi N.L., Z.B., M. K., J. K., A. K., M.K., M. O., M. O., R.K., K. N. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta Miasta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 431/12

I SA/Wa 1264/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

Sprawa ze skargi T. O. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 775/15

I SAB/Wa 346/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Skarga A. W., A. K., A. A., A. D., P. K., P. K. i T. N. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 965/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

Sprawa ze skargi J. K. i E. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 900/16

I SO/Wa 108/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi m. [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SA/Wa 863/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

Sprawa ze skargi W. G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 568/16

I SA/Wa 1211/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

Sprawa ze skargi M. F., M. F., J. D., A. F., A. F. i E. T. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 617/16
1   Następne >   +2   +5   +10   23