Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 656/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-03

Sprawa ze skargi A. S. w przedmiocie niewykonania przez [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 467/15

I SAB/Wa 391/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 2009/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Skarga E. C. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 776/15

I SA/Wa 2011/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi M.S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 248/16

I SA/Wa 1488/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi W.G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 507/16

I SA/Wa 1639/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi R.P. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 157/17 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz R.P. sumę pieniężną w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych; 4. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz R.P. kwotę 680 ...

I SA/Wa 1542/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi J. S., A. S., K. J., A. S. i M. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 104/15

I SAB/Wa 301/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 340/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 271/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie użytkowania wieczystego
1   Następne >   2