Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 20/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania

I SAB/Wa 69/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 422/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi J. J., E.G.i L. S w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 78/18

I SA/Wa 412/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi J. O. i K. H. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 6 października 2017 r., sygn. akt I SAB/Wa 531/17 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I SA/Wa 324/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

Sprawa ze skargi E. G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 420/17

I SA/Wa 128/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

Sprawa ze skargi [...] na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 321/15 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 3.000 (trzy tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz [...] 1000 (jeden tysiąc) złotych tytułem sumy pieniężnej ; 4. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz [...] kw...

I SA/Wa 82/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

Sprawa ze skargi A.W., K.D. i P.W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 634/17

I SA/Wa 202/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

Sprawa ze skargi K.S. i B.S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 831/15

I SA/Wa 502/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi J. F. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 222/17 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I SA/Wa 2323/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi D. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 641/13
1   Następne >   2