Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1317/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

Sprawa ze skargi J. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 185/18

I SAB/Wa 384/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

I OSK 2269/19 - Wyrok NSA z 2020-06-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.B., E. O., T.M. i [...] Spółka Jawna z siedzibą w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 340/16

I OSK 3185/19 - Wyrok NSA z 2020-06-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.Z., A.C., W.K., A.Z., J.F., S.P. i M. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 2374/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

Sprawa ze skargi G. D. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 163/17 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz skarżącego G. D. sumę pieniężną w kwocie 500 (dwa pięćset) złotych; 4. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz G....

I SA/Wa 1676/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-06

Sprawa ze skargi J. B., M. R., W. R. i Z. R. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie o sygnaturze akt I SAB/Wa159/15

I SA/Wa 2130/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi [...] w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 43/18

I SA/Wa 302/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-18

Sprawa ze skargi W. S., A. T., M. D., E. S., M. P., H. W. i E. M. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt [...]

I SA/Wa 322/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-12

Sprawa ze skargi Z. L. i J. L. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 447/13

I SA/Wa 1967/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi E. B. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 487/17 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3.
1   Następne >   +2   6