Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 683/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Skierniewice w przedmiocie zbycia zabudowanej nieruchomości

II SA/Go 32/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-27

Skarga Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad korzystania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy

II SA/Go 13/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1ust. 3, 4, § 2 ust. 1, § 4 ust. 2, § 5 ust. 5, § 7, § 8, § 10 Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.