Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 934/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

I OSK 1070/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-10

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

I OSK 145/08 - Wyrok NSA z 2008-07-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości

I OSK 505/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skarg Stowarzyszenia ,, [...] ' z siedzibą w O. D. na uchwały Rady Miejskiej w C. z d...

I SA/Wa 2065/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań dotyczących poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

II SA/Ol 703/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy