Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 459/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie powierzenia prezydentowi miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i znajdujących się na nich urządzeń stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

I OSK 1968/18 - Wyrok NSA z 2020-02-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej [...] oraz określania warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych

I OSK 1749/19 - Wyrok NSA z 2020-05-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat

I OSK 589/19 - Wyrok NSA z 2020-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy

II SA/Kr 1569/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych

I OSK 2486/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy [...] oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych

I OSK 3033/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego