Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1888/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 665/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-07

Skarga A. T. i P. T. na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1043/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1689/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II SA/Kr 135/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Ke 679/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności nieruchomości

I OSK 1681/06 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji SKO w Kielcach nr [...] i umorzenia postępowania administracyjnego w te...

I SA/Wa 699/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-01

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100