Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 545/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności