Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SAB/Wa 220/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 252/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. B. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SAB/Wr 79/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 24/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-14

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 83/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

II SAB/Wr 38/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-12

Sprawa ze skargi J.K. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Kr 132/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wymierzenia grzywny

I SA/Wa 1523/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-19

Sprawa ze skargi L. C. i L. C. na Wojewodę Mazowieckiego w przedmiocie działalności organu

I OSK 3043/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu [...] nr [.....

I SAB/Wa 513/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   15