Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 727/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi R. N. przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy w przedmiocie niewykonania wyroku sądu w sprawie wydania decyzji administracyjnej o degradacji gruntów rolnych