Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 25/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego doprowadzenia działek nr ew. [...], [...] i [...], położonych w J. obręb nr [...] K. do stanu zgodnego ze stanem stosunków wodnych istniejących przed ich naruszeniem