Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu

II OZ 712/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg K. F., M. M., M. P., S. P., S. G., C. K., A. K., S. A., E. K., Z. G., J. P., S. G., W. B. i Z. B. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...

IV SO/Wa 38/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Skarga P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta S.

IV SA/Wa 1096/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Skarga B. S. na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie odbudowy mostu rolniczego.

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu

II OW 54/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego