Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 926/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie rozpoznania zażalenia na działalność Rady Gminy

II SA/Gl 848/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonywanie przyłączy wodnokanalizacyjnych

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu

II SA/Kr 1575/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Rzezawie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność §13, §15 ust. 1 zdanie drugie i § 15 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1576/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bochni w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 25 ust. 5, § 28 ust. 5, § 30 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

IV SA/Wa 2239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie się do wodociągu wiejskiego

II OSK 843/12 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernichów w przedmiocie udziału mieszkańców w realizacji budowy kanalizacji

II SA/Lu 274/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przyłączenie do wodociągu. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Go 754/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy

II SA/Kr 856/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy
1   Następne >   +2   +5   9