Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 1523/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta I. w przedmiocie dopłaty do wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków

IV SO/Wa 38/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Skarga P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta S.

II OZ 303/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Wr 273/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków