Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 750/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi rzeki S.

II SA/Ke 79/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 776/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15

Skarga A. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Rz 210/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie nakazu usunięcia brzegosłonu

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z rozpatrzeniem odwołania od decyzji o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego