Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Wa 46/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 340/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego