Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 14/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-20

Skarga M. P. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SAB/Wa 74/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie załatwienia wniosku

III SA/Kr 1644/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów

II SA/Ke 6/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ewidencji gruntów

III SA/Kr 1747/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

II SA/Ke 443/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-02-21

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Kr 1862/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów

II SA/Gl 542/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków w kwestii wniosku uczestnika postępowania A. W. o uzupełnienie wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 542/13 co do zwrotu kosztów postępowania

III SA/Kr 170/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów

IV SA/Wa 2390/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   17