Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 915/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. nr [...] w przedmiocie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawo...

III SA/Łd 635/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w P. w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej w P. w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w C.

I OSK 1230/12 - Wyrok NSA z 2012-12-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej