Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 14/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. K., R. D., J. W. i K. S. o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Warszawie