Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1964/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości przeznaczonej na pasy drogowe autostrady

I OSK 1086/08 - Wyrok NSA z 2008-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 803/07 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji z art. 160 kpa