Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 470/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Sprawa ze skargi I.G. na przewlekłość i bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I SA/Wa 3067/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1132/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1162/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3259/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1444/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 1131/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 3163/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2235/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   7