Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2811/12 - Postanowienie NSA z 2014-07-04

Wniosek Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uzupełnienie wyroku NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1237/12 w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Generalnego Dyrekt...