Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SAB/Wa 188/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-30

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SAB/Wa 14/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. - wykonującego zadania starosty w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogę publiczną

I SA/Wa 377/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-27

Sprawa ze skargi Spółdzielni [...] w W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi W. w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 483/0