Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I SAB/Wa 484/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

Sprawa ze skargi J. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot nieruchomości