Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I SA/Wa 3082/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi J.R., G.K., A.S. i K. K. w przedmiocie wymierzenia Staroście Powiatu [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 389/12

II SAB/Kr 280/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości co do treści uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego