Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Po 122/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. w przedmiocie zwolnienia za służby

II SAB/Po 126/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Ke 619/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-10-15

Sprawa ze skargi A. B. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia

II SAB/Po 7/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego

III SA/Łd 178/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie nieprzedłożenia propozycji zatrudnienia i wygaśnięcia stosunku służbowego

II SA/Ke 297/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-18

Sprawa ze skargi [...] w przedmiocie niewykonania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej wyroku NSA sygn. akt I OSK 1048/1

II SA/Ke 333/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

Sprawa ze skargi M.P. w przedmiocie niewykonania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej wyroku NSA sygn. akt I OSK 1137/18