Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 677/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Sprawa ze skargi kasacyjnej M.R. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.R. na pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr [...] w przedmiocie odpowiedzi na zażalenie w sprawie dotyczącej odwołania od propozycji określającej warunki zatrudnienia

I OSK 697/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Sprawa ze skargi kasacyjnej E.R. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E.R. na pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej , nr [...] w przedmiocie odpowiedzi na zażalenie w sprawie dotyczącej nieprzedstawienia propozycji służby

I OSK 695/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Sprawa ze skargi kasacyjnej K.S. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K.S. na pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej , nr [...] w przedmiocie odpowiedzi na zażalenie w sprawie dotyczącej odwołania od propozycji określającej warunki zatrudnienia

I OSK 694/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Sprawa ze skargi kasacyjnej K.S. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K.S. na pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej , nr [...] w przedmiocie odpowiedzi na zażalenie w sprawie dotyczącej nieprzedstawienia propozycji służby

II SA/Wa 1454/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wa 1573/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O.

II SA/Wa 1955/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wa 1396/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

II SA/Wa 1695/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oku.

II SA/Wa 1577/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   3