Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

I OSK 771/17 - Wyrok NSA z 2019-02-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w Najwyższej Izbie Kontroli nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary nagany

II SA/Wa 41/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie zatwierdzenia negatywnej oceny kwalifikacyjnej