Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gl 1150/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Gierałtowice w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Wa 1520/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1865/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Wa 1102/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosku o najem lokalu socjalnego

II SA/Wa 1469/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu

II SA/Wa 1881/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania na listę najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu [...] stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

I OSK 828/17 - Wyrok NSA z 2019-02-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy przydzielenia oddzielnego lokalu socjalnego

II SA/Wa 1292/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Wa 1289/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie cofnięcia kwalifikacji do przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta [...] oraz skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu

II SA/Wa 1278/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu